Epidemiological and Clinical Characteristics of Confirmed Cases of Severe Fever With Thrombocytopenia Syndrome in Jeju Province, Korea, 2014-2018
Jinhee Kim, Jong-Myon Bae
J Prev Med Public Health. 2019;52(3):195-199.   Published online 2019 Apr 3     DOI: https://doi.org/10.3961/jpmph.18.289
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical symptoms associated with fatality of severe fever with thrombocytopenia syndrome: A systematic review and meta-analysis
Yao Wang, Zexuan Song, Xiaoying Xu, Xuemin Wei, Haowen Yuan, Hao Liang, Hongling Wen
Acta Tropica.2022; 232: 106481.     CrossRef
Clinical manifestations of death with severe fever and thrombocytopenia syndrome: A meta‚Äźanalysis and systematic review
Xiankun Wang, Xingxiang Ren, Ziruo Ge, Shuping Cui, Lin Wang, Zhihai Chen, Di Tian
Journal of Medical Virology.2021; 93(6): 3960.     CrossRef
Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus: a highly lethal bunyavirus
Jing Li, Shen Li, Li Yang, Pengfei Cao, Jianhong Lu
Critical Reviews in Microbiology.2021; 47(1): 112.     CrossRef
A new emerging pandemic of severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)
Divya Sharma, Mohit Kamthania
VirusDisease.2021; 32(2): 220.     CrossRef
Application of a decision tree model in the early identification of severe patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome
Bohao Wang, Zhiquan He, Zhijie Yi, Chun Yuan, Wenshuai Suo, Shujun Pei, Yi Li, Hongxia Ma, Haifeng Wang, Bianli Xu, Wanshen Guo, Xueyong Huang, Sam R. Telford
PLOS ONE.2021; 16(7): e0255033.     CrossRef
Spatial-temporal characteristics of severe fever with thrombocytopenia syndrome and the relationship with meteorological factors from 2011 to 2018 in Zhejiang Province, China
Haocheng Wu, Chen Wu, Qinbao Lu, Zheyuan Ding, Ming Xue, Junfen Lin, Elvina Viennet
PLOS Neglected Tropical Diseases.2020; 14(4): e0008186.     CrossRef
Hazardous alcohol consumption and aging synergistically increase the risk of death in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome
Yang-yang Zhang, Dong-xiao Liu, Wen-bo Fan, Jin-hong Yu, Li Liu, Wen-jun Du, Qiang Li
Ticks and Tick-borne Diseases.2020; 11(6): 101505.     CrossRef
Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus: a systematic review and meta-analysis of transmission mode
X. Y. Huang, Z. Q. He, B. H. Wang, K. Hu, Y. Li, W. S. Guo
Epidemiology and Infection.2020;[Epub]     CrossRef
Four Year Surveillance of the Vector Hard Ticks for SFTS, Ganghwa-do, Republic of Korea
Myung-Deok Kim-Jeon, Seung Jegal, Hojong Jun, Haneul Jung, Seo Hye Park, Seong Kyu Ahn, Jinyoung Lee, Young Woo Gong, Kwangsig Joo, Mun Ju Kwon, Jong Yul Roh, Wook-Gyo Lee, Young Yil Bahk, Tong-Soo Kim
The Korean Journal of Parasitology.2019; 57(6): 691.     CrossRef