‘Pneumonia Weather’: Short-term Effects of Meteorological Factors on Emergency Room Visits Due to Pneumonia in Seoul, Korea
Sangho Sohn, Wonju Cho, Jin A Kim, Alaa Altaluoni, Kwan Hong, Byung Chul Chun
J Prev Med Public Health. 2019;52(2):82-91.   Published online 2019 Feb 11     DOI: https://doi.org/10.3961/jpmph.18.232
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Combined effect of preconceptional and prenatal exposure to air pollution and temperature on childhood pneumonia: A case-control study
Wenhui Yang, McSherry Brownel Johnson, Hongsen Liao, Zijing Liu, Xiangrong Zheng, Chan Lu
Environmental Research.2023; 216: 114806.     CrossRef
Risk Factors for Respiratory Viral Infections: A Spotlight on Climate Change and Air Pollution
Allison J Burbank
Journal of Asthma and Allergy.2023; Volume 16: 183.     CrossRef
Single-day and cumulative effects of ambient particulate matter exposure on emergency department visits for respiratory disease in South Korea
Hakjung Kim, Woosung Yu
Hong Kong Journal of Emergency Medicine.2022; 29(1): 17.     CrossRef
A Machine Learning-Based Study of the Effects of Air Pollution and Weather in Respiratory Disease Patients Visiting Emergency Departments
Eu Sun Lee, Jung-Youn Kim, Young-Hoon Yoon, Seoung Bum Kim, Hyungu Kahng, Jinhyeok Park, Jaehoon Kim, Minjae Lee, Haeun Hwang, Sung Joon Park, Yan-Ren Lin
Emergency Medicine International.2022; 2022: 1.     CrossRef
Impact of the COVID-19 pandemic on changes in temperature-sensitive cardiovascular and respiratory disease mortality in Japan
Yukitaka Ohashi, Yuya Takane, Ko Nakajima, Ka Chun Chong
PLOS ONE.2022; 17(10): e0275935.     CrossRef
Temperature changes between neighboring days and childhood asthma: a seasonal analysis in Shanghai, China
Xiaoning Lei, Lijuan Liu, Renjie Chen, Cong Liu, Jianguo Hong, Lanfang Cao, Yanming Lu, Xiaoyan Dong, Xinchang Chen, Xiangwei Qiu, Min Xia, Bo Ding, Liling Qian, Libo Wang, Wenhao Zhou, Yonghao Gui, Haidong Kan, Yufeng Zhou, Xiaobo Zhang
International Journal of Biometeorology.2021; 65(6): 827.     CrossRef
Impact of temperature on hospital admission for acute lower respiratory infection (ALRI) among pre-school children in Ho Chi Minh City, Vietnam
Hieu K.T. Ngo, Ly M. T. Luong, Hong H.T.C Le, Tran Ngoc Dang, An Le Pham, Dung Phung, Phong K. Thai
International Journal of Biometeorology.2021; 65(7): 1205.     CrossRef
Relative Humidity Affects Acute Otitis Media Visits of Preschool Children to the Emergency Department
Ying-Fang Jiang, Wen-Wei Luo, Xin Zhang, Dong-Dong Ren, Yi-Bo Huang
Ear, Nose & Throat Journal.2021; : 014556132110091.     CrossRef
Lagged Association between Climate Variables and Hospital Admissions for Pneumonia in South Africa
Hugo Pedder, Thandi Kapwata, Guy Howard, Rajen N. Naidoo, Zamantimande Kunene, Richard W. Morris, Angela Mathee, Caradee Y. Wright
International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(12): 6191.     CrossRef
The Bacterial Pneumonia Characteristics based on Climate and Meteorological Parameters in Indonesia, the Tropical Country: A Preliminary Study
Bramantono Bramantono, Brian Eka Rachman, Erika Marfiani, Neneng Dewi Kurniati, Muhammad Vitanata Arifijanto, Tuksin Jearanaiwitayakul
Biomolecular and Health Science Journal.2021; 4(1): 15.     CrossRef
Climate Change and the Future Health of Children in Low-Income Countries
Sara Ajanovic, Marta Valente, Rosauro Varo, Quique Bassat
Journal of Tropical Pediatrics.2020; 66(2): 111.     CrossRef
Association of meteorological factors and atmospheric particulate matter with the incidence of pneumonia: an ecological study
K. Huh, J. Hong, J. Jung
Clinical Microbiology and Infection.2020; 26(12): 1676.     CrossRef
Climate Change and Childhood Respiratory Health: A Call to Action for Paediatricians
Maria Elisa Di Cicco, Giuliana Ferrante, Doriana Amato, Antonino Capizzi, Carlo De Pieri, Valentina Agnese Ferraro, Maria Furno, Valentina Tranchino, Stefania La Grutta
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(15): 5344.     CrossRef
Relationship of meteorological factors and air pollutants with medical care utilization for gastroesophageal reflux disease in urban area
Ho Seok Seo, Jinwook Hong, Jaehun Jung
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(39): 6074.     CrossRef