Skip Navigation
Skip to contents

JPMPH : Journal of Preventive Medicine and Public Health

OPEN ACCESS
SEARCH
Search

Author index

Page Path
HOME > Browse Articles > Author index
Search
Si Heon Kim 1 Article
Correlations Between Climate Change-Related Infectious Diseases and Meteorological Factors in Korea.
Si Heon Kim, Jae Yeon Jang
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):436-444.
DOI: https://doi.org/10.3961/jpmph.2010.43.5.436
 • 6,959 View
 • 274 Download
 • 48 Crossref
AbstractAbstract PDF
OBJECTIVES
Infectious diseases are known to be affected by climate change. We investigated if the infectious diseases were related to meteorological factors in Korea. METHODS: Scrub typhus, hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS), leptospirosis, malaria and Vibrio vulnificus sepsis among the National Notifiable Infectious Diseases were selected as the climate change-related infectious diseases. Temperature, relative humidity and precipitation were used as meteorological factors. The study period was from 2001 through 2008. We examined the seasonality of the diseases and those correlations with meteorological factors. We also analyzed the correlations between the incidences of the diseases during the outbreak periods and monthly meteorological factors in the hyper-endemic regions. RESULTS: All of the investigated diseases showed strong seasonality; malaria and V. vulnificus sepsis were prevalent in summer and scrub typhus, HFRS and leptospirosis were prevalent in the autumn. There were significant correlations between the monthly numbers of cases and all the meteorological factors for malaria and V. vulnificus sepsis, but there were no correlation for the other diseases. However, the incidence of scrub typhus in hyper-endemic region during the outbreak period was positively correlated with temperature and humidity during the summer. The incidences of HFRS and leptospirosis had positive correlations with precipitation in November and temperature and humidity in February, respectively. V. vulnificus sepsis showed positive correlations with precipitation in April/May/July. CONCLUSIONS: In Korea, the incidences of the infectious diseases were correlated with meteorological factors, and this implies that the incidences could be influenced by climate change.
Summary

Citations

Citations to this article as recorded by  
 • Associations of meteorological factors and dynamics of scrub typhus incidence in South Korea: A nationwide time-series study
  Taehee Chang, Kyung-Duk Min, Sung-il Cho, Yoonhee Kim
  Environmental Research.2024; 245: 117994.     CrossRef
 • Distribution of Aerobic Intestinal Microorganisms in the Feces of the Striped Field Mouse (Apodemus agrarius coreae) in Jeju
  Jiro KIM, Yun-Hee OH, Moo-Sang CHONG
  Korean Journal of Clinical Laboratory Science.2024; 56(1): 59.     CrossRef
 • Prediction of risk factors for scrub typhus from 2006 to 2019 based on random forest model in Guangzhou, China
  Xiaobin Huang, Binbin Xie, Jiali Long, Haiyan Chen, Hao Zhang, Lirui Fan, Shouyi Chen, Kuncai Chen, Yuehong Wei
  Tropical Medicine & International Health.2023; 28(7): 551.     CrossRef
 • Molecular Detection of Anaplasma, Ehrlichia and Rickettsia Pathogens in Ticks Collected from Humans in the Republic of Korea, 2021
  Ji-Ye Seo, Yu-Jung Kim, Seong-Yoon Kim, Hee-Il Lee
  Pathogens.2023; 12(6): 802.     CrossRef
 • The Prevalence of Rodents Orientia tsutsugamushi in China During Two Decades: A Systematic Review and Meta-Analysis
  Yan-Chun Wang, Jing-Hao Li, Ya Qin, Si-Yuan Qin, Chao Chen, Xin-Bo Yang, Ning Ma, Ming-Xin Dong, Cong-Cong Lei, Xing Yang, He-Ting Sun, Zhi-Yong Sun, Jing Jiang
  Vector-Borne and Zoonotic Diseases.2023; 23(12): 619.     CrossRef
 • Spatiotemporal epidemiology and risk factors of scrub typhus in Hainan Province, China, 2011–2020
  Lisha Liu, Yang Xiao, Xianyu Wei, Xuan Li, Chunyuan Duan, Xinjing Jia, Ruizhong Jia, Jinpeng Guo, Yong Chen, Xiushan Zhang, Wenyi Zhang, Yong Wang
  One Health.2023; 17: 100645.     CrossRef
 • Climate drives the spatiotemporal dynamics of scrub typhus in China
  Fangyu Ding, Qian Wang, Mengmeng Hao, Richard James Maude, Nicholas Philip John Day, Shengjie Lai, Shuai Chen, Liqun Fang, Tian Ma, Canjun Zheng, Dong Jiang
  Global Change Biology.2022; 28(22): 6618.     CrossRef
 • Climate-driven scrub typhus incidence dynamics in South China: A time-series study
  Wen Li, Yanlin Niu, Hongyan Ren, Wanwan Sun, Wei Ma, Xiaobo Liu, Guichang Li, Jun Wang, Qiyong Liu, Liang Lu
  Frontiers in Environmental Science.2022;[Epub]     CrossRef
 • Leptospirosis in Vietnam
  N. K. Tokarevich, O. V. Blinova
  Russian Journal of Infection and Immunity.2022; 12(6): 1019.     CrossRef
 • The Scrub Typhus Incidence Rate of Agricultural Workers in South Korea: Using Farmers’ Safety Insurance Data
  Dongphil Choi, Kyeongsu Kim, Minji Lee
  Journal of Health Informatics and Statistics.2022; 47(4): 357.     CrossRef
 • Epidemiological characteristics of tuberculosis and effects of meteorological factors and air pollutants on tuberculosis in Shijiazhuang, China: A distribution lag non-linear analysis
  Wenjuan Wang, Weiheng Guo, Jianning Cai, Wei Guo, Ran Liu, Xuehui Liu, Ning Ma, Xiaolin Zhang, Shiyong Zhang
  Environmental Research.2021; 195: 110310.     CrossRef
 • Seasonal surveillance of mosquitoes in three different habitats in Gyeongbuk Province, Republic of Korea, 2017–2019
  JaeSeok Lee, KyungHwan Moon, YeongHo Kim, Ji Hyang Jeon, Ye eun Park, Young Ho Kim
  Entomological Research.2021; 51(9): 432.     CrossRef
 • Geographical Distribution and Epidemiologic Factors of Chigger Mites on Apodemus agrarius during Autumn in Korea
  In Yong Lee, Jae-Won Lim, Jang Hoon Seo, Heung Chul Kim, Ku Jae Lee, Tai-Soon Yong, Won-Ja Lee, Jae-Ran Yu, Seobo Sim
  The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(5): 473.     CrossRef
 • Impact of Climate Change on Potential Malaria Distribution in Venezuela
  No Ol Lim, Rae Ik Jang, Seong Woo Jeon
  Journal of Climate Change Research.2020; 11(1): 11.     CrossRef
 • Historical and Clinical Perspective ofVibrio vulnificusInfections in Korea
  Seung-Ji Kang, Sook-In Jung, Kyong Ran Peck
  Infection & Chemotherapy.2020; 52(2): 245.     CrossRef
 • Epidemiology of tsutsugamushi disease and its relationship with meteorological factors in Xiamen city, China
  Li Luo, Zhinan Guo, Zhao Lei, Qingqing Hu, Min Chen, Fanghua Chen, Zeyu Zhao, Jia Rui, Xingchun Liu, Yuanzhao Zhu, Yao Wang, Meng Yang, Tianmu Chen, Jeanne Salje
  PLOS Neglected Tropical Diseases.2020; 14(10): e0008772.     CrossRef
 • The evolution of bacterial pathogens in the Anthropocene
  Michiel Vos
  Infection, Genetics and Evolution.2020; 86: 104611.     CrossRef
 • Density of Chigger Mites as Tsutsugamushi Vectors Collected from Jinan, Jeollabuk-do
  Hyeok Jae Lee, Chul Park
  The Korean Journal of Clinical Laboratory Science.2020; 52(4): 364.     CrossRef
 • Effect of ambient temperature and its effect modifiers on bacillary dysentery in Jinan, China
  Zhidong Liu, Yanyu Liu, Ying Zhang, Jiahui Lao, Jing Zhang, Hui Wang, Baofa Jiang
  Science of The Total Environment.2019; 650: 2980.     CrossRef
 • Distribution of Orientia tsutsugamushi in rodents and mites collected from Central India
  Batul Akhunji, Ruchi Bhate, Nilesh Pansare, S. P. Chaudhari, Waqar Khan, N. V. Kurkure, S. W. Kolte, S. B. Barbuddhe
  Environmental Monitoring and Assessment.2019;[Epub]     CrossRef
 • The scrub typhus in mainland China: spatiotemporal expansion and risk prediction underpinned by complex factors
  Hongwu Yao, Yixing Wang, Xianmiao Mi, Ye Sun, Kun Liu, Xinlou Li, Xiang Ren, Mengjie Geng, Yang Yang, Liping Wang, Wei Liu, Liqun Fang
  Emerging Microbes & Infections.2019; 8(1): 909.     CrossRef
 • Climate and air pollution alter incidence of tuberculosis in Beijing, China
  Chun Yan Zhang, Ang Zhang
  Annals of Epidemiology.2019; 37: 71.     CrossRef
 • Occurrence rates of wild rodent hosts and chigger mites and the infection rate of Orientia tsutsugamushi in the central region of South Korea from 2015 to 2018
  Moon Bo Choi, Yeongbu Kim, Da Young Kim, Ohseok Kwon
  Entomological Research.2019; 49(8): 374.     CrossRef
 • Scrub typhus re-emergence in India: Contributing factors and way forward
  Jai Ranjan, John Antony Jude Prakash
  Medical Hypotheses.2018; 115: 61.     CrossRef
 • Hierarchical Bayesian modeling of spatio-temporal patterns of scrub typhus incidence for 2009–2013 in South Korea
  Seungwon Kim, Youngho Kim
  Applied Geography.2018; 100: 1.     CrossRef
 • The Most Common Mite- and Tick-borne Infectious Diseases in Korea: Scrub Typhus and Severe Fever Thrombocytopenia Syndrome
  Da Young Kim, Dong-Min Kim
  The Korean Journal of Medicine.2018; 93(5): 416.     CrossRef
 • Species composition, seasonal prevalence and flavivirus occurrence of mosquitoes in Daegu and Gunwi, South Korea during the period of 2015–2016
  Da Yeong Kim, Moon Bo Choi, Wook‐Gyo Lee, Ohseok Kwon
  Entomological Research.2018; 48(6): 522.     CrossRef
 • A Study on the Public Health Disasters using Meteorological Factor: Scrub Typhus in South Korea
  Younggon Lee, Kyuhyun Choi, Jaewon Kwak
  Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation.2018; 18(3): 343.     CrossRef
 • Health professionals' perceptions of hemorrhagic fever with renal syndrome and climate change in China
  Michael Xiaoliang Tong, Alana Hansen, Scott Hanson-Easey, Scott Cameron, Jianjun Xiang, Qiyong Liu, Xiaobo Liu, Yehuan Sun, Philip Weinstein, Gil-Soo Han, Craig Williams, Peng Bi
  Global and Planetary Change.2017; 152: 12.     CrossRef
 • Incidences of Waterborne and Foodborne Diseases After Meteorologic Disasters in South Korea
  Wonwoong Na, Kyeong Eun Lee, Hyung-Nam Myung, Soo-Nam Jo, Jae-Yeon Jang
  Annals of Global Health.2017; 82(5): 848.     CrossRef
 • Sero-prevalence of specific Leptospira serovars in fattening pigs from 5 provinces in Vietnam
  Hu Suk Lee, Nguyen Viet Khong, Huyen Nguyen Xuan, Vuong Bui Nghia, Hung Nguyen-Viet, Delia Grace
  BMC Veterinary Research.2017;[Epub]     CrossRef
 • Present state and future of tick-borne infectious diseases in Korea
  Hyoung Sul, Dong-Min Kim
  Journal of the Korean Medical Association.2017; 60(6): 475.     CrossRef
 • Assessing the impact of meteorological factors on malaria patients in demilitarized zones in Republic of Korea
  Se-Min Hwang, Seok-Joon Yoon, Yoo-Mi Jung, Geun-Yong Kwon, Soo-Nam Jo, Eun-Jeong Jang, Myoung-Ok Kwon
  Infectious Diseases of Poverty.2016;[Epub]     CrossRef
 • Association between Scrub Typhus Outbreaks and Meteorological Factors in Jeollabuk-do Province
  Gong-Unn Kang, Chang-Jin Ma, Gyung-Jae Oh
  Korean Journal of Environmental Health Sciences.2016; 42(1): 41.     CrossRef
 • Scrub Typhus Incidence Modeling with Meteorological Factors in South Korea
  Jaewon Kwak, Soojun Kim, Gilho Kim, Vijay Singh, Seungjin Hong, Hung Kim
  International Journal of Environmental Research and Public Health.2015; 12(7): 7254.     CrossRef
 • Burden of Disease Measured by Disability-Adjusted Life Years and a Disease Forecasting Time Series Model of Scrub Typhus in Laiwu, China
  Li-Ping Yang, Si-Yuan Liang, Xian-Jun Wang, Xiu-Jun Li, Yan-Ling Wu, Wei Ma, Mathieu Picardeau
  PLoS Neglected Tropical Diseases.2015; 9(1): e3420.     CrossRef
 • Meteorological factors and risk of scrub typhus in Guangzhou, southern China, 2006–2012
  Tiegang Li, Zhicong Yang, Zhiqiang Dong, Ming Wang
  BMC Infectious Diseases.2014;[Epub]     CrossRef
 • Effects of meteorological factors on scrub typhus in a temperate region of China
  L. P. YANG, J. LIU, X. J. WANG, W. MA, C. X. JIA, B. F. JIANG
  Epidemiology and Infection.2014; 142(10): 2217.     CrossRef
 • Future Climate Data from RCP 4.5 and Occurrence of Malaria in Korea
  Jaewon Kwak, Huiseong Noh, Soojun Kim, Vijay Singh, Seung Hong, Duckgil Kim, Keonhaeng Lee, Narae Kang, Hung Kim
  International Journal of Environmental Research and Public Health.2014; 11(10): 10587.     CrossRef
 • Unusual Genotypic Distribution of Orientia tsutsugamushi Strains Causing Human Infections on Jeju Island
  Young-Sang Koh, Jeong Rae Yoo, Sohyun Kim, Seok Kim, Sang Taek Heo
  The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.2014; 90(3): 507.     CrossRef
 • Scrub typhus islands in the Taiwan area and the association between scrub typhus disease and forest land use and farmer population density: geographically weighted regression
  Pui-Jen Tsai, Hsi-Chyi Yeh
  BMC Infectious Diseases.2013;[Epub]     CrossRef
 • The Geographical and Economical Impact of Scrub Typus, the Fastest-growing Vector-borne Disease in Korea
  Hae-Wol Cho, Chaeshin Chu
  Osong Public Health and Research Perspectives.2013; 4(1): 1.     CrossRef
 • Spatial Distribution Analysis of Scrub Typhus in Korea
  Hong Sung Jin, Chaeshin Chu, Dong Yeob Han
  Osong Public Health and Research Perspectives.2013; 4(1): 4.     CrossRef
 • Leptospirosis in the Republic of Korea: Historical Perspectives, Current Status and Future Challenges
  Min Ja Kim
  Infection & Chemotherapy.2013; 45(2): 137.     CrossRef
 • Case of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in Jeju Island
  Chae Moon Lim, Sang Taek Heo, Jinseok Kim, Jung Re Yu, Young Ree Kim, Keun Hwa Lee
  Infection & Chemotherapy.2012; 44(6): 454.     CrossRef
 • Monthly Occurrence of Vectors and Reservoir Rodents of Scrub Typhus in an Endemic Area of Jeollanam-do, Korea
  Seung Hyun Lee, Young-Sun Lee, In Yong Lee, Jae Won Lim, Hee-Kwan Shin, Jae-Ran Yu, Seobo Sim
  The Korean Journal of Parasitology.2012; 50(4): 327.     CrossRef
 • Work-related diseases of agricultural workers in South Korea
  Sangchul Roh
  Journal of the Korean Medical Association.2012; 55(11): 1063.     CrossRef
 • Comparison of the Awareness and Knowledge of Scrub Typhus between Case and Control Groups
  Kwan Lee, Byeong-Chan Park, Hyun-Sul Lim, Sun-Seog Kweon, Jin-Su Choi, Jang-Rak Kim, Keon-Yeop Kim, So-Yeon Ryu
  Journal of agricultural medicine and community health.2012; 37(1): 1.     CrossRef

JPMPH : Journal of Preventive Medicine and Public Health